Je denken wordt sterk beïnvloed door je waarnemen. Op welke manier verwerk jij je waarnemingen? Welke beelden neem je aan voor waar? Welke normen hanteer jij hierbij? Brengen gevoelens je in de war of bieden ze juist helderheid? Je bewust worden van je persoonlijke kijk op de wereld ... kan je oefenen in een museum !